Náležitosti uzavření civilního sňatku

Dnes si dáme trochu teorie o tom, co je vlastně potřeba k uzavření právoplatného občanského sňatku. O uzavření sňatku církevního bude článek zase příště 🙂

Jaké formality je tedy nutno splnit?

Svatební obřad probíhá za účelem uzavření manželství, to vzniká dle zákona  „svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.“ Toto prohlášení se slavnostně činí před úřadem tomu určeným a minimálně za přítomnosti dvou svědků. Občanský sňatek se uzavírá osobně v přítomnosti matrikáře.

Snoubenci dále dle zákona uvedou, že jim nejsou známy překážky bránící jim v uzavření manželství, že znají vzájemně svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů svého bydlení a hmotného zajištění.

Oddávající položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství a souhlasným prohlášením obou manželství vzniká. Dále je nutno uvést, jaké budou nadále užívat příjmení a jaké příjmení budou užívat jejich společné děti. Co se týče dalších zvyklostí, jako jsou výměna prstýnků, polibek či přípitek, jedná se o nepovinné položky a je možno je na obřadu vynechat (ale byla by to škoda, nemyslíte?) 🙂

Kam se obrátit?

Pokud máte zvolen termín a místo obřadu, je nutno obrátit se na příslušný matriční úřad, do jehož obvodu místo obřadu spadá. Ze zkušeností vím, že spousta matričních úřadů má pro každý rok vypsány jednotlivé termíny, ve kterých oddává, a v jiný vás prostě neoddají. Je proto dobré obrátit se na ně co nejdříve, aby zrovna ten váš termín byl dostupný.

Jaké doklady budete potřebovat?

Před uzavřením civilního sňatku vyplníte na příslušném matričním úřadě „Dotazník k uzavření manželství“, který na matrice odevzdáte. Dále budete potřebovat:

 • rodné listy vás a partnera
 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • pravomocný rozsudek o rozvodu, byl-li jeden z vás již ženatý/vdaná (popřípadě pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství nebo úmrtní list předchozího manžela/manželky)
 • rodné listy společných dětí, pokud už spolu děti máte
 • rodné listy dětí nevěsty
 • POZOR – do dokumentu na matrice budete vypisovat i jména a rodná čísla svědků

Po uzavření manželství je vydán oddací list. Někdy jej manželé obdrží ihned, ale většinou přijde poštou nebo si ho vyzvednou na příslušném matričním úřadě, a to zpravidla v následujícím týdnu po svatbě.

Průběh civilního obřadu

Před samotným obřadem si k sobě matrikář vezme vaše občanské průkazy (cestovní pasy) a snubní prsteny. Na samotný začátek obřadu upozorní hudba, jako první vstoupí do místnosti svatební hosté, kteří mohou nebo nemusí vytvořit tzv. špalír, případně se posadí na připravená místa. Nejčastěji rodina nevěsty vpravo a rodina ženicha vlevo. Dále  přichází ženich se svou maminkou po pravici, doprovodí ji na její místo a čeká na nevěstu. Ženich by neměl stát zády k oddávajícímu, stejně tak mu může být nepříjemné stát zády k přicházející nevěstě, proto většinou radíme, aby stál bokem a při příchodu nevěsty jí může vyjít třeba dva kroky naproti, aby si ji převzal od jejího tatínka 🙂

Po ženichovi přichází svědci, kteří si stoupnou každý na jednu stranu za ženicha (pro pořízení pěkných fotografií naši svědkové vždy stojí tak, aby bylo vidět snoubence zezadu celé, takže sice za snoubenci, ale na stranách).

Dalšími příchozími jsou družičky a družbové, po cestě mohou házet například okvětní plátky růží.

A poté již přichází nevěsta se svým tatínkem nebo dědečkem či jiným doprovodem (v poslední době není výjimkou ani bratr, rodinný kamarád nebo maminka), předá nevěstu ženichovi a posadí se na své místo v první řadě.

Následuje představení snoubenců oddávajícímu, což zajišťuje matrikářka, a poté svatební řeč. Během obřadu mohou také zaznít oblíbené písničky zvolené snoubenci předem. Následuje svatební slib, tedy svobodné vyjádření vůle, kdy se oddávající zeptá snoubenců, zda dobrovolně vstupují do manželství – je-li jeden ze snoubenců neslyšící nebo nemluví česky, je nutná přítomnost tlumočníka. Po jejich souhlasné odpovědi dojde k výměně prstýnků a prvnímu manželskému polibku.

Novomanželé poté podepíší Protokol o uzavření manželství (nevěsta se podepisuje svým novým příjmením a poté také svým původním). Protokol podepíší také svědci a oddávající. Následuje přípitek a gratulace (nejprve se gratuluje nevěstě a poté ženichovi) a poté novomanželé odchází utvořeným špalírem svatebčanů 🙂

Kdy nemůže být sňatek uzavřen?

 • jestliže jeden ze snoubenců byl ke svatbě donucen fyzickým násilím
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem
 •  jestliže prohlášení o uzavření bylo učiněno v důsledku bezprávní výhrůžky anebo omylu týkající se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství.

Chystám pro Vás také článek týkající se náležitostí církevního sňatku, tak o tom zase příště 🙂

 

 

Pavla Musilová
Jsem svatební koordinátorka, která miluje svou práci a svoje nadšení vkládám do každé svatby. Pomáhám budoucím nevěstám s koordinací a organizací jejich svatebního dne. Poradím, na čem ušetřit a na čem naopak nešetřit. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.